cpulh.com

cpulh.com

Hospitalet
La Cambra de la Propietat Urbana de l'Hospitalet, és una entitat associativa de la ciutat amb creada fa més de vuitanta anys. En el transcurs dels anys l'entitat ha traslladat la seu en nombroses ocasiones, des dels seus inicis a al barri de la Torrassa a principiants dels anys trenta de segle XX, fins a la cèntrica oficina central de la Rbla. Just Oliveras 62 i la inauguració el 2008 a el nou districte de la ciutat, carrer Natzaret 2a La Cambra és òrgan de consulta i col·laboració de la Generalitat i altres administracions públiques en l'exercici de les tasques relacionades amb la propietat urbana Representa també els interessos econòmics corporatius dels seus associats, alhora que els presta serveis relacionats amb la gestió del seu patrimoni immobiliari.
Explotem A EL MÀXIM LA NOSTRA CREATIVITAT PER OFERIR PROJECTES DE MÀXIMA QUALITAT
VELOCITAT
FET AMB AMOR
CLIENTS FELIÇOS
SEGURETAT

© Copyright IndianWebs 2018 | Avís legal | Àrea Clients