gremirecuperacio.org

gremirecuperacio.org

Lesseps
Actualment el Gremi compta amb més de 250 empreses associades entre majoristes i minoristes, xifra que suposa el 70% de les empreses de el sector a Catalunya que gestionen més de l'90% de l'material que es recupera en aquesta comunitat autònoma. Aquesta situació atorga a la nostra entitat una gran independència i objectivitat a l'hora de treballar i tenir cura dels interessos dels agremiats. Els materials recuperats per les empreses associades són: METALLS FÈRRICS: acer, ferro ... METALLS NO FÈRRICS: alumini, coure, plom, ... PAPER I CARTRÓ VIDRE PLÀSTICS VEHICLES FORA D'ÚS BIDONES FUSTA PNEUMÀTICS TÈXTIL Al llarg d'aquests anys, els gestors de residus, han passat de recollir tot tipus de materials a especialitzar-se en un tipus de residus i s'han convertit en els productors de la matèria primera secundària que proveeix la indústria per a la producció de nous objectes o materials. Els gestors de residus a part de l'pes econòmic que tenen en la societat, sent la majoria de les empreses PIMES familiars, suposen un estalvi energètic i allarguen la vida al planeta a l'evitar l'extracció de la matèria primera de la natura. El Gremi és el suport / guia per facilitar el dia a dia dels recuperadors, mantenir-los informats de la legislació vigent, ajudar-los a actualitzar-se, Impartir formació específica, sobre gestió de RAEES, Plàstics, etc .. i resoldre dubtes o qualsevol cosa que pertoqui als recuperadors.
Explotem A EL MÀXIM LA NOSTRA CREATIVITAT PER OFERIR PROJECTES DE MÀXIMA QUALITAT
VELOCITAT
FET AMB AMOR
CLIENTS FELIÇOS
SEGURETAT

© Copyright IndianWebs 2018 | Avís legal | Àrea Clients