nostree CLIENT

rentingnautico.es

Sector
Año del proyecto
2015

Descripció de l'Client

Ofereixen lloguer, a un termini determinat, d'una embarcació triada pel client (la propietat l'ostenta l'empresa de rènting), en el qual es poden incloure algunes de les despeses habituals derivades de l'ús i gaudi de la mateixa (gestió, manteniment, reparacions , assistència, assegurances i impostos). Amb l'objectiu de facilitar la utilització de el bé, el Rènting està especialment indicat per a obtenir el màxim rendiment i qualitat en béns subjectes a una ràpida obsolescència (vida limitada) o un constant desgast (requereix manteniment). Empreses i particulars poden contractar un rènting Nàutic, amb el qual tindran, la tranquil·litat de saber que amb una quota fixa i sense grans desemborsaments inicials, de gaudir d'aquesta embarcació, llanxa o moto d'aigua amb la qual somien.
Explotem a l'màxim la nostra creativitat per oferir projectes de màxima qualitat
Velocitat
Fet amb amor
clients feliços
Seguretat

© Copyright IndianWebs 2018 | Avís legal | Àrea Clients