nostree CLIENT

tlptratamientos.com

Sector
Año del proyecto
2020

Descripció de l'Client

El trastorn límit de la personalitat (TLP) El concepte formal de l'TLP és relativament nou en el camp de la psicopatologia. No va aparèixer en el Manual Diagnòstic dels Trastorns Mentals (DSM) publicat per l'Associació Americana de Psiquiatria fins al 1980 (DSM-III). Un cop aconseguida la categoria oficial de trastorn de personalitat es va incrementar l'interès per aquesta patologia. L'estatus va ser aconseguit després de grans controvèrsies i disputes iniciades en els anys setanta. La nomenclatura oficial i criteris diagnòstics es van acordar mitjançant compromisos entre els diferents models i atenent a dades empíric-descriptius.
Explotem a l'màxim la nostra creativitat per oferir projectes de màxima qualitat
Velocitat
Fet amb amor
clients feliços
Seguretat

© Copyright IndianWebs 2018 | Avís legal | Àrea Clients