93 318 54 36

Preu: Consultar.

Responsive Web

Disseny Web Adaptable

Què és el Responsive Web Design: El Responsive Web Design permet crear llocs web que s'adapten a l'ample de el dispositiu en què s'estigui navegant, el que permet tenir un únic disseny per ordinador de sobretaula, mòbil i tauletes. Un aspecte molt interessant d'aquesta nova tecnologia és que no només canvia el disseny quan canvia l'ample de el dispositiu, sinó que també s'ajusta la mida de les imatges. Beneficis de l'Responsive Web Design: Reducció de costos. Es redueixen els costos ja que fins avui s'ha de fer un portal per a la web i un altre per a dispositius mòbils. Això origina majors costos de creació i manteniment de la informació. Eficiència en l'actualització. El lloc només s'ha d'actualitzar un cop i es veu reflectida en totes les plataformes. Quan tenim els portals independents per Web i Mobile s'ha de realitzar l'actualització dues vegades el que crea la necessitat de major quantitat de recursos i possibilitat d'error. Millora la usabilitat i conversió. Aquesta tecnologia aporta a la usabilitat i la conversió. S'han fet estudis que demostren que quan s'aprofita tota la pantalla de l'visitant augmenta la conversió. Impacte en el visitant. Aquesta tecnologia per ser nova genera impacte en les persones que la vegin en acció, el que permetrà associar a la marca amb creativitat i innovació.

© Copyright IndianWebs 2021 | Avís legal | Intranet | Àrea Clients