Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande och användarvillkor

I detta utrymme kommer ANVÄNDAREN att kunna hitta all information relaterad till de juridiska villkoren som definierar förhållandena mellan användare och oss som ansvariga för denna webbplats. Som användare är det viktigt att du känner till dessa villkor innan du fortsätter din navigering. IndianWebs, SL Som ansvarig för denna webbplats antar det åtagandet att behandla informationen till våra användare och kunder med fullständiga garantier och att uppfylla nationella och europeiska krav som reglerar insamling och användning av personuppgifter om våra användare. Denna webbplats följer därför strikt RGPD (FÖRORDNING (EU) 2016/679 om dataskydd) och LSSI-CE-lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster inom informationssamhället och elektronisk handel.

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Dessa allmänna villkor reglerar användningen (inklusive enbart åtkomst) av webbsidorna, medlemmar av indianwebs.com-webbplatsen, inklusive innehåll och tjänster som görs tillgängliga på dem. Varje person som går in på webben, indianwebs.com ("Användare") samtycker till att vara bunden av de allmänna villkoren som gäller alltid vid indianwebs.com-portalen.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR VI GÖR DET

Läs Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP

ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER

Användaren informeras och accepterar att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär en början på ett kommersiellt förhållande med indianwebs.com. På detta sätt samtycker användaren till att använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll utan att bryta mot gällande lagstiftning, god tro och allmän ordning.
Användningen av webbplatsen för olagliga eller skadliga ändamål, eller som på något sätt kan orsaka skada eller förhindra att webbplatsen fungerar normalt är förbjuden. När det gäller innehållet på denna webbplats är det förbjudet: dess reproduktion, distribution eller modifiering, helt eller delvis, såvida det inte har tillstånd från sina legitima ägare; varje kränkning av leverantörens eller de legitima ägarnas rättigheter; dess användning för kommersiella eller reklamändamål.

När du använder webbplatsen, indianwebs.com, samtycker användaren till att inte utföra något beteende som kan skada bilden, intressen och rättigheterna för indianwebs.com eller tredje part eller som kan skada, inaktivera eller överbelasta portalen (ange domän) eller att skulle på något sätt förhindra normal användning av webben. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna för datorsystem på Internet inte är helt tillförlitliga och att indianwebs.com därför inte kan garantera frånvaron av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i datorsystem. (Programvara och hårdvara ) av användaren eller i deras elektroniska dokument och filer som finns däri.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

De personuppgifter som kommuniceras av användaren till indianwebs.com kan lagras i automatiserade databaser eller inte, vars ägande uteslutande motsvarar indianwebs.com, förutsatt att alla tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder som garanterar konfidentialitet, integritet och kvalitet på informationen däri i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd.
Kommunikation mellan användare och indianwebs.com använder en säker kanal och den överförda informationen krypteras tack vare https-protokoll, därför garanterar vi de bästa säkerhetsförhållandena så att användarnas konfidentialitet garanteras.

PÅSTÅENDEN

indianwebs.com informerar om att det finns klagomålsformulär tillgängliga för användare och klienter. Användaren kan göra anspråk genom att begära sitt anspråksformulär eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@indianwebs.com ange ditt namn och efternamn, tjänsten och / eller den köpta produkten och ange skälen för ditt anspråk.

Användaren / köparen kan meddela oss om anspråket, antingen via e-post till: info@indianwebs.com, om du vill genom att bifoga följande anspråksformulär: Tjänsten / produkten: Förvärvad dagen: Användarnamn: Användaradress: Användarsignatur (endast om den presenteras på papper): Datum: Orsak till anspråket:

Tvistlösningsplattform

Om det kan vara av intresse för dig kan du också använda den tvistlösningsplattform som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som finns på följande länk för att skicka in dina anspråk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INTELLEKTUELLA OCH INDUSTRIAL EGENSKAPSRÄTTIGHETER

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i immaterialrätten är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive metoden för att göra dem tillgängliga, av hela eller delar av uppgifterna uttryckligen förbjudna. Innehållet i detta webbplats, för kommersiella ändamål, i vilket medium som helst och på något tekniskt sätt, utan tillstånd från indianwebs.com. Användaren samtycker till att respektera immateriella och industriella äganderättigheter som ägs av indianwebs.com.
Användaren vet och accepterar att hela webbplatsen, som innehåller men inte uttömmande texten, programvaran, innehållet (inklusive struktur, urval, arrangemang och presentation av detsamma), podcast, fotografier, audiovisuellt material och grafik, skyddas av varumärken, rättigheter copyright och andra legitima rättigheter, i enlighet med internationella fördrag som Spanien är part i och andra äganderättigheter och lagar i Spanien. Om en användare eller en tredje part anser att deras legitima immateriella rättigheter har kränkts på grund av införandet av visst innehåll på webben, måste de meddela indianwebs.com en sådan omständighet som indikerar:

  • Personuppgifter från den berörda partens innehavare av de rättigheter som påstås ha åsidosatts, eller anger den representation som han agerar med i händelse av att kravet presenteras av en tredje part än den berörda parten.
  • Ange innehållet som skyddas av immateriella rättigheter och deras placering på webben, ackreditering av de angivna immateriella rättigheterna och en uttrycklig förklaring där den berörda parten är ansvarig för riktigheten i informationen i anmälan

EXTERNA LÄNKAR

Sidorna på webbplatsen indianwebs.com kan innehålla länkar till andra egna webbplatser och innehåll som ägs av tredje part. Länkarnas enda syfte är att ge användaren möjlighet att komma åt länkarna. indianwebs.com ansvarar inte i vilket fall som helst för de resultat som kan komma till användaren genom att komma åt nämnda länkar.
Användaren hittar också sidor, kampanjer, affiliate-program som har tillgång till användarnas surfvanor för att skapa profiler. Denna information är alltid anonym och användaren identifieras inte.

Information som tillhandahålls på dessa sponsrade webbplatser eller anslutna länkar är föremål för den integritetspolicy som används på dessa webbplatser och omfattas inte av denna integritetspolicy. Därför rekommenderar vi användare att noggrant granska sekretesspolicyn för anslutna länkar.
Användaren som avser att upprätta en teknisk länkanordning från sin webbplats till indianwebs.com-portalen måste erhålla ett skriftligt förhandsgodkännande från indianwebs.com. Upprättandet av länken innebär inte i något fall att det finns relationer mellan indianwebs.com och ägare till webbplatsen där länken finns, inte heller godkännande eller godkännande av indianwebs.com av dess innehåll eller tjänster

KOMMENTARER POLITIK

På vår webbplats och kommentarer får vi berika innehållet och göra förfrågningar. Kommentarer som inte är relaterade till temat på denna webbplats, som inkluderar förtal, klagomål, förolämpningar, personliga attacker eller allmän respektlöshet gentemot författaren eller andra medlemmar accepteras inte. Kommentarer som innehåller information som uppenbarligen är vilseledande eller falsk, liksom kommentarer som innehåller personlig information, till exempel privata adresser eller telefoner och som bryter mot vår dataskyddspolicy, kommer också att raderas.
På samma sätt kommer dessa kommentarer som skapats endast för reklamändamål för en webbplats, person eller grupp och allt som kan betraktas som skräppost i allmänhet avvisas.
Anonyma kommentarer är inte tillåtna, liksom de som gjorts av samma person med olika smeknamn. Kommentarer som försöker tvinga en debatt eller ta ställning av en annan användare kommer inte heller att beaktas.

UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

Leverantören ger inte någon garanti och är inte heller ansvarig för skador av något slag som kan orsakas av:

  • Bristen på tillgänglighet, underhåll och effektiv drift av webben eller dess tjänster och innehåll;
  • Förekomsten av virus, skadliga eller skadliga program i innehållet;
  • Olaglig, försumlig, bedräglig eller motsatt användning av detta juridiska meddelande;
  • Bristen på laglighet, kvalitet, tillförlitlighet, användbarhet och tillgänglighet av de tjänster som tillhandahålls av tredje parter och görs tillgängliga för användare på webbplatsen.
  • Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för skador som kan uppstå till följd av olaglig eller felaktig användning av denna webbplats.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Generellt sett är relationerna mellan indianwebs.com och användarna av dess telematiska tjänster, som finns på denna webbplats, föremål för spansk lagstiftning och jurisdiktion och för domstolar.

KONTAKT

Om någon användare har frågor om dessa juridiska villkor eller kommentarer om indianwebs.com-portalen, gå till info@indianwebs.com

På uppdrag av teamet som utgör IndianWebs, SL, tackar vi dig för tiden du läst på detta juridiska meddelande

IndianWebs

På IndianWebs utför vi webbdesign, webbprogrammering och webbpositionering för att genomföra ditt projekt online.

Våra tjänster

© Copyright IndianWebs 2018 | Rättsligt meddelande | Kunder Område