prolaundry.es

prolaundry.es

hospitalet
Prolaundry® industriella tvättmän. Kvalitet och bra service är vårt engagemang. Primus huvuddistributör på grund av dess framgång och prestige inom industritvagnsektorn och blev ledande i Spanien.Personlig teknisk service, tillgänglig 24 timmar. Projekt och undersökning av behov, transport och installation av maskiner, idrifttagning och täckning av garantin med kontrakt om underhåll av utrustning.
Vi utnyttjar vår kreativitet till det maximala för att erbjuda projekt av högsta kvalitet
HASTIGHET
GJORD MED KÄRLEK
GLAD KUNDER
SÄKERHET

© Copyright IndianWebs 2018 | Rättsligt meddelande | Kunder Område