sierra-consulting.es

sierra-consulting.es

hospitalet
Sierra Consulting följer med organisationer - PYMES och familjeföretag - från Spanien och Portugal för att utforma och implementera sina strategier och mål, optimera deras drift, öka lönsamheten, underlätta genereringstransitering, vara mer konkurrenskraftiga och omvandla alla sina team till team. hög prestanda. Sierra Consulting har ett nätverk av specialiserade samarbetspartners, med omfattande erfarenhet av olika projekt, branscher och företagsstorlekar som garanterar bidrag från kunskap och erfarenheter från affärsverkligheten. Varje projektgrupp består av aktuella kollaboratörer som utför olika aktiviteter enligt den definierade projektplanen och alltid med stöd och mentorskap från början till slut av Carmelo Sierra (grundare och chef för Sierra Consulting) för att säkerställa efterlevnad av de föreslagna målen.
Vi utnyttjar vår kreativitet till det maximala för att erbjuda projekt av högsta kvalitet
HASTIGHET
GJORD MED KÄRLEK
GLAD KUNDER
SÄKERHET

© Copyright IndianWebs 2018 | Rättsligt meddelande | Kunder Område