COVID-19 IndianWebs-uttalande

13/03/2020
XPinyol

I enlighet med kungligt dekret 463/2020 av den 14 mars, som förklarar larmet för hanteringen av hälsokrisläget orsakat av COVID-19 och i enlighet med dess artikel 10 som reglerar åtgärderna inneslutning inom området kommersiell verksamhet,

IndianWebs kommer att fortsätta att utföra sin verksamhet som normalt.

Vi har vidtagit alla interna åtgärder och även de rekommendationer som hälsovårdsmyndigheterna har angett för att minimera så mycket som möjligt alla risker som kan äventyra våra anställdas och våra medborgares stabilitet i syfte att garantera TELEWORK och stå till förfogande för alla tekniska problem i vår kunder.

För frågor, kontakta oss, vi står till ditt förfogande som alltid: via post, chatt, Zoom, WhatsApp, telefon.

 

IndianWebs

På IndianWebs utför vi webbdesign, Webbprogrammering y SEO för att genomföra ditt projekt på webben.

Om du inte känner till internettermerna kan du besöka vår ordlista:

Våra tjänster

© Copyright IndianWebs 2018 | Rättsligt meddelande | Kunder Område