COVID-19 IndianWebs-uttalande

COVID-19 IndianWebs-uttalande
13/03/2020

I enlighet med kungligt dekret 463/2020 av den 14 mars, som förklarar larmtillståndet för hantering av hälsokrisläget orsakat av COVID-19 och enligt dess artikel 10 som reglerar åtgärderna inneslutning inom området för kommersiell aktivitet,

IndianWebs kommer att fortsätta utveckla sin verksamhet med total normalitet.

Vi har vidtagit alla interna åtgärder och även de rekommendationer som hälsomyndigheterna har angett för att minimera maximalt alla risker som kan äventyra stabiliteten hos våra anställda och våra medborgare i syfte att garantera TELE-WORK och att stå till förfogande för alla tekniska problem i vårt kunder.

För frågor, kontakta oss, vi står till ditt förfogande som alltid: via mail, chat, Zoom, WhatsApp, telefon.

© Copyright IndianWebs 2018 | Rättsligt meddelande | Kunder Område