Hej vänner, det här är jag ...


Geronimo Seo

Vem är Gerónimo Seo?

Du har gått in i mitt avsnitt! Jag är Gerónimo, den IndianWebs Blogger. Jag har varit chef för min stad länge men min sanna passion är att skriva. Här på IndianWebs, på indianernas ö, alla mina inlägg är bästsäljare! Men hur? Känner du inte dem? Dessa kundhistorier är lika intressanta som Googles algoritm och lika underhållande som att komma in på Instagram på en söndag eftermiddag ...

I definitiva, fängslande berättelser,

Min biografi

Född i IwLand (indianerna) Geronimo Seo Han har en examen i indiologi för indionslitteratur och jämförande arkeoindionisk filosofi.
I 20 år styr han Månadens webben, tidningen med den största cirkulationen i IWLAND. Har tilldelats priset Indianitzer för deras rapporter.
Gerónimo erhöll också Millennium Technology Award 2019 som årets karaktär och en av hans artiklar vann priset för Användning och spridning av IKT. På fritiden samlar Gerónimo Seo gillar på sina sociala nätverk och spelar golf med Google-algoritmen, men framför allt älskar han webbplatser bra gjort y snabb.

© Copyright IndianWebs 2018 | Rättsligt meddelande | Kunder Område