POS-produkter

En försäljningsterminal (POS) är en enhet som i en kommersiell anläggning tillåter hantering av uppgifter relaterade till försäljningen, till exempel insamling med kredit- eller betalkort, skapande och utskrift av försäljningskvitto, hantering av inventeringen eller generera rapporter som hjälper till bland annat i företagsledningen. POS-terminaler består av hårdvara och mjukvara.

© Copyright IndianWebs 2018 | Rättsligt meddelande | Kunder Område