Dynamiska reklamprodukter

Dynamic Advertising (Digital Signage), är ett nytt kommunikationsmedel som består av en uppsättning datateknologier och lösningar som gör det möjligt att skicka multimediameddelanden (antingen informativ eller reklam) och därmed kommunicera på ett dynamiskt och innovativt sätt med sin målgrupp.

© Copyright IndianWebs 2018 | Rättsligt meddelande | Kunder Område