Sessió informativa Seguretat Web. Taller Pràctic de vulnerabilitats de seguretat equips i servidors

  • Sense categoria

IndianWebs com cada divendres vol apropar el coneixement a tots els websmasters de la nostra cadena de franquícies, i per això ha donat l'oportunitat d'aprendre més sobre aquesta disciplina tant a administradors web com a comercials de les nostres oficines. Les ponència, orientada a seguretat web a tots els nivells, la va realitzar el nostre col·laborador Jordi Cor de Acerting.

Durant la tarda d'el divendres 27 mes de setembre (de 16h a 19h), es va realitzar al l'oficina central de Pau Clarís 90. Els assistents: David Sánchez Ojeda, Gerard Fornas Minguell, Francisco Trujillo, Pedro Gomez Ferrer, Sergi Garcia Esteban, Oscar Sánchez Guiu y Jordi Miró Parramon van poder escollir en què temes aprofundir. L'oficina convertida en aula d'IndianWebs es va convertir en àgores d'intercanvi de coneixement sobre seguretat amb una ponències àgil, flexible i personalitzades. Gràcies Jordi Cor !!!

Jordi Cor de Acerting Tech, SL http://es.linkedin.com/in/jordicor/; CMS administration and custom code to: Mambo, Joomla, WordPress, Vivvo
o Web audit:
+ usability
+ Security: XSS, sql injection, tampering, hijacking, RFI, brute force, ...
+ Web Optimizing
· Speed ​​optimization: base64 images, css sprite, minify, http requests ...
· Server optimization: maquinari bottle necks, reconfigure apatxe, php, ..
· Code optimization: improve sql queries, improve code, loops, functions ..
o Web consultant: branding, design, engadgement
o Màrqueting online: SEO SEM SMO, keywording, long tail, Linkbaiting, link juice, Adwords-Adsense

© Copyright IndianWebs 2018 | Avís legal | Àrea Clients